Heavy Highway Vehicle Use Tax 2290 - (HVUT)

 

Właściciel handlowy ciężkich pojazdów o masie 55,000+ brutto jest zobowiązany do złożenia zwrotu formularza 2290 każdego roku w okresie od lipca do sierpnia lub nie później niż do końca miesiąca następującego po zakupie pojazdu. Potwierdzenie zgłoszenia zwrotu jest również wymagane, aby kwalifikować się do rejestracji pojazdu w ramach International Registration Plan.

 

Możemy złożyć zeznanie drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. Pobieramy 40 dolarów od zwrotu + 5 dolarów za każdy dodatkowy pojazd. Opłata IRS będzie pobierana z konta czekowego. Po dostarczeniu nam informacji na temat pojazdu (numery VIN i waga pojazdu), kodu banku i konta banku, otrzymają Państwo potwierdzenie w ciągu 24 godzin.

 

Zadzwoń do nas: 773-777-1040

© 2020 by Biz Inc. & Biz Broker, Inc.  Privacy Policy Term and use