UCR - Unified Carrier Registration Agreement

 

Jest to międzypaństwowa umowa opracowywana w ramach planu UCR regulująca gromadzenie i dystrybucję informacji o rejestracji i opłat UCR przez przewoźników samochodowych, prywatnych, i tak dalej. W praktyce opłata UCR zastępuje Single State Registration System (SSRS). Zgodność z wymaganiami UCR jest ściśle egzekwowana przez US DOT i może być zweryfikowana przez policję.

 

 

Zadzwoń do nas: 773-777-1040

© 2020 by Biz Inc. & Biz Broker, Inc.  Privacy Policy Term and use